Samtal & studiecirklar

Har du kört fast i en arbets- eller skapandeprocess? I det som skaver finns också ofta guldkorn att hämta – nycklar till mer lust, energi och drivkraft, till att lyckas genomföra en plan eller utöka den egna konstnärliga och metodiska verktygslådan. Kanske behövs nya perspektiv på en situation eller så handlar det om att sätta ord på rädslor och låsningar, skapa en större förståelse och därifrån komma vidare. Att prova frågan, om inga begränsningar fanns? Och hur ser vägen därifrån ut till en realistisk målbild och handlingsplan?

Jag är musiker, historiker och diplomerad samtalsterapeut och använder mig av tankar och redskap från skilda fält och discipliner. Bland annat systemteorin som är ett holistiskt förhållningssätt där arbete och frihet, individ och kollektiv, flöde och disciplin, existentiella perspektiv och praktisk problemlösning i bästa fall kan mötas och gå upp i en högre enhet. Kunskaperna och erfarenheterna inom kultur, humaniora och entreprenörskap gör att jag gärna använder verktyg även från de fälten. Precis som samtalsarbete och personlig utveckling är det konstnärliga skapandet ett på många sätt handfast arbete: Det kräver både metoder och teorier men är också ett dynamiskt och lekfullt fält som kan öppna upp för både skratt, tårar och nya insikter.

Referenser:
”Du är jättebra att prata med. Kan ta in hur många perspektiv som helst.” Jill
”Hanna bidrar med klarsynthet i det man egentligen vet men inte satt ord på.” Karin
”-Är du ett barn eller vuxen? -Jag är faktiskt vuxen. -Nä!”
Enna 6 år.

Att ta hand om sig själv, på alla plan, kan vara ett skapande arbete och i förlängningen också ett sätt att ta hand om vår gemensamma planet och dess resurser – ett freds- och framtidsarbete.

Sanningen gör dig fri. Fråga efter sanningen, hantera situationen därifrån.
Skrivandet, frågandet, cirkeln som verktyg.

Coaching – enskilda samtal: 700 kr./timme. Studentpris 500 kr./timme.
Jag utgår från Göteborg och vi kan också ses över zoom.
Eller maila: Skriv ett brev med dina tankar och funderingar och jag svarar inom en vecka med ca en A4 text. Pris 300 kr.

Närvaro i nuet
Balansgången att hitta impulsen och följa den, samtidigt hålla en linje
Allt är i rörelse

Studiecirkel – är du coronapermitterad musiker eller fattig student, eller är det bara roligt att träffas och dela tankar tillsammans med andra? Att mötas i en grupp kan vara ett sätt både att dela kostnader och att skapa möjlighet för andra slags samtal. Träffarna kan utformas som en kombination av diskussionsrum och föreläsning med utrymme att ställa egna frågor.

Att släppa identifikationen med egot, för en annan trygghet
Samtidigt som livet byggs upp av alla de där små praktiska besluten…

Gör det du står för och står för det du gör. Red ut din egen förklaringslinje.