Föreläsningar & workshop

Representerar du en förening, företag eller organisation?
Jag erbjuder workshop i körsång, som är ett välbeprövat sätt att bygga gruppgemenskap och samtidigt få tillfälle att checka in med den egna kroppen och närvaron i rummet. Sången utförs på ett inkluderande sätt där alla kan vara med oavsett nivå och förkunskaper och varvas med inslag av kultur- och musikhistoria.

Tunabergsskolan anlitade Hanna Bendz för att hålla en workshop med inriktning på sång och glädje. Syftet var en personalstärkande aktivitet där vi genom att sjunga tillsammans fick en trevlig, rolig och stärkande stund ihop. Hanna gav dessutom bra kompletterande information under arbetets gång, så vi lärde oss något nytt. Alla kunde delta utan problem. Och fördelen med att sjunga är att vi dessutom i slutet fick ett resultat av vårt arbete tillsammans, alltså vi fick till en fantastisk sång ihop. Alla gick därifrån med ett leende på läpparna och med en skönare känsla i kroppen.”
Lisa Landerhjelm, rektor Tunabergsskolan, Uppsala.

Jag erbjuder också kulturhistoriska föreläsningar, med eller utan musikinslag. Med historiska kunskaper är det lättare att orientera sig i nuet och blicka framåt.
Det kan även röra sig om inspirationsföreläsningar och samtalstillfällen med tankar kring att hitta ett holistiskt arbetssätt, om systemisk kommunikation och om skrivande som processredskap – att finna den egna kompassen i en oberäknelig omvärld. Ta gärna en titt i bloggen för tips på tänkbara ämnen, eller kanske har du själv ett förslag?