Föreläsningar & workshop

Representerar du en förening, företag eller organisation?
Jag erbjuder workshop i körsång, som är ett välbeprövat sätt att bygga gruppgemenskap och samtidigt få tillfälle att checka in med den egna kroppen och närvaron i rummet. Sången utförs på ett inkluderande sätt där alla kan vara med oavsett nivå och förkunskaper och varvas med inslag av kultur- och musikhistoria.
(Kan coronaanpassas!)

Gläds åt framsteget varhelst du ser det. Bejaka allt som är gott.

Jag erbjuder också kulturhistoriska föreläsningar, med eller utan musikinslag. Med historiska kunskaper är det lättare att orientera sig i nuet och blicka framåt.
Det kan även röra sig om inspirationsföreläsningar och samtalstillfällen med tankar kring att hitta ett holistiskt arbetssätt, om systemisk kommunikation och om skrivande som processredskap – att finna den egna kompassen i en oberäknelig omvärld. Ta gärna en titt i bloggen för tips på tänkbara ämnen, eller kanske har du själv ett förslag?

Ett beslut, ett ställningstagande i taget.
Och det är i sårbarheten vi bäst kan mötas